JVAB har skrivit ramavtal med Gasnätet Stockholm AB