Vad vi gör

Verksamhetsområden inom JVAB

Vatten & Avlopp

JVAB har många års erfarenhet av att utföra avancerade VA-arbeten. Vi har egna resurser för att utföra rörläggning, rörspräckning, sjöförlagda ledningar samt svetsning av PE-rör. JVAB utför även inspektion av ledningar med förslag till åtgärd.

Mark & Väg

JVAB utför exploateringsarbeten i form av vägar, torg och parker samt grundläggning för övrig byggnation. Några av de områden där vi har varit med och lagt grunden är Barkarbystaden, Vega, Annedal, Vällingby Parkstad samt Kristineberg i Stockholm.

Anläggning

JVABs erfarenhet av anläggningar med inslag av betong sträcker sig från bullerplank och enkla stödmurar till komplicerade arbeten som mindre broar, kulvertar, järnvägsportaler och undervattensarbeten. Vi utför även totalentreprenader med konstruktionsansvar.

Grunden till framgång i JVAB

150109_JVAB_broschyr_omslag mindre

Läs i broschyren om vad JVAB är bäst på.

(länk till webbupplaga)
Läs om projekt vi är stolta över, om jakten på ett nytt grundämne och våra tre ben; Vatten & Avlopp, Mark & Väg samt Anläggning.