Stockholms grundare

Järfälla VA- & Byggentreprenad AB

JVAB producerar anläggningar som är nödvändiga för att samhället skall fungera. Vi utför entreprenadprojekt inom områdena mark & väg, vatten & avlopp- samt anläggningsarbeten.

Vår geografiska marknad är Storstockholm där kunderna är professionella beställare inom offentlig sektor samt inom privata näringslivet. Vi är en lokal aktör med god marknadskännedom.

Vi är det flexibla familjeföretaget med korta beslutsvägar och högt i tak – som kan ta de stora projekten!

Vi grundar städer

Företaget etablerades 1985 med affärsidén ”Att skapa anläggningar som är nödvändiga för att samhället skall fungera. Vi utför entreprenader inom mark och väg, vatten och avlopp samt anläggning”

Vår vision

På JVAB är målsättningen hög. Vi vill bli Stockholms bästa anläggningsföretag. För att uppnå det vill vi skapa värde för våra kunder, medarbetare och ägare. Vägen dit går genom vårt arbetssätt – GRUNDA – ”lite bättre varje dag”.

Övergripande mål

Vi styr mot vår vision genom våra tre övergripande målsättningar; Glada medarbetare, kunder och ägare. Målsättningarna mäts och följs upp genom NKI, NMI och resultat. Idag kan vi se att våra kunder uppfattar oss lika bra eller bättre än våra konkurrenter och att våra medarbetare är mycket nöjda.

Ägare

JVAB ägs av Järfälla VA- & Byggentreprenad Fastighets Aktiebolag som i sin tur ägs till 100 % av ägarfamiljens andra generation, bröderna Peter Karlsson, Niklas och Fredric Kastevik.

Peter Karlsson, Niklas Kastevik, Fredric Kastevik

Styrelse

Anders Skarin – ordförande. Nuvarande ordförande för bl.a. Enea och tidigare styrelseledamot i WSP samt tidigare VD för Capgemini Norden.

Mikael Öberg – ledamot. Idag delägare i Hyreslandslaget. Erfarenhet från Ramirent, NCC och SIAB.

Fredric Kastevik – ledamot och VD.

Peter Karlsson – ledamot och vice VD.

Niklas Kastevik – ledamot. Controller på Bravida.

Peter Juhlén – arbetstagarrepresentant. Platschef på JVAB.