Så arbetar vi

Vår affärsmodell

JVAB producerar anläggningar som är nödvändiga för att samhället skall fungera. Vi utför entreprenadprojekt inom områdena mark & väg-, vatten & avlopp- samt anläggningsarbeten.

Vår geografiska marknad är Storstockholm där kunderna är professionella beställare inom offentlig sektor samt inom privata näringslivet. Vi är en lokal aktör med god marknadskännedom.

Vi är en effektiv producent med kompetenta och engagerade medarbetare som agerar långsiktigt i samarbetet med våra kunder. Vi ger kunderna hög servicegrad och leveranssäkerhet i projekten. Våra medarbetare tar ansvar i sitt projekt, de förstår och har ett genuint intresse för kundernas vardag och problem.

Vår företagskultur ger utrymme för alla medarbetare att utvecklas, både som människa och i sitt yrkesliv.

Vi är det flexibla familjeföretaget med korta beslutsvägar och högt i tak som kan ta de stora projekten!

KÄRT – Våra värderingar

Vårt gemensamma arbetssätt – GRUNDA – tillsammans med våra ledstjärnor utgör grunden till vårt sätt att leda och styra våra projekt.
Våra ledstjärnor ska genomsyra företaget i allt vi gör. Vi kallar dem KÄRT:

Kommunikation – Att kommunicera innebär att ge och ta feedback på ett öppet och respektfullt sätt. Kommunikation är en nyckel till att varje dag blir lite bättre och en grund för ett tydligt ledarskap.

Ärlighet – Att vara ärlig är att vara uppriktig och visa respekt för löften och åtagande. Ärlighet innebär också att vi säger nej till att använda oärliga metoder i vårt dagliga arbete.

Roligt – Att ha roligt är att känna arbetsglädje och stolthet för det vi åstadkommer. Ett stort engagemang från alla medarbetare är viktigt för att vi ska lyckas. Vi vill har glada medarbetare på JVAB.

Teamarbete – Att jobba i team innebär att alla jobbar mot samma mål och samarbetar på vägen dit. För att komma dit måste vi lyssna på varandra, vara öppna och dela med oss av vårt gemensamma arbete.

Vårt arbetssätt – GRUNDA

På JVAB är målsättningen hög. Vi vill bli Stockholms bästa anläggningsföretag. För att uppnå det vill vi skapa värde för våra kunder, medarbetare och ägare. Vägen dit går genom vårt arbetssätt – GRUNDA – ”lite bättre varje dag”.

I vårt ledningssystem som vi döpt till GRUNDA beskriver vi hur vi arbetar övergripande. Det handlar om hur vi styr projekt, arbetar med ekonomi och hur JVAB leds. Det beskriver också hur vi tar fram anbud, hur vi utvärderar och förbättrar vårt arbetssätt och hur vi rekryterar och utvecklar medarbetare. Introduktion av nyanställda är ett första viktigt steg i denna process, något som vi också brukar få beröm för av nya medarbetare.

Kvalitetsarbete – varje dag lite bättre

Vårt kvalitetsarbete är inriktat på att skapa en effektiv process under produktionen av slutprodukten till kund. Det går vi genom ständiga förbättringar av vårt ledningssystem GRUNDA, med yttersta målet att skapa affärsnytta. Vi är certifierade enligt ISO 9001.

Miljöarbete – varje dag lite mindre miljöpåverkan

JVAB är idag certifierade enligt ISO 14001 sedan 2015 och enligt Järfälla kommuns miljödiplomering sedan 2004. Vi lägger stor vikt på praktiska miljöförbättringar och beteendeförändringar i verksamheten. Konkret uttryckt innebär det till exempel att vi strävar efter att minimera antalet transporter och återanvända schaktmassor i så stor utsträckning som möjligt. Vi spar också på vår el-förbrukning.

Arbetsmiljö – varje dag lite säkrare

Vårt arbetsmiljöarbete bedrivs systematiskt, vilket betyder att vi sätter upp mål, genomför och följer upp åtgärder. Olyckor, tillbud och arbetssjukdomar rapporteras och följs upp och ligger till grund för förebyggande åtgärder.

Arbetsmiljörisker bedöms både övergripande i företaget och i samtliga projekt. Målet är noll arbetsplatsolyckor.

Socialt hållbarhetsarbete

På JVAB tycker vi det är viktigt att stödja och bidra till en hållbar utveckling. Det gör vi genom att skänka pengar till områden som ligger oss varmt om hjärtat. Vi premierar områden som rör ungdomar och fritid och miljöprojekt med fokus på rent vatten. Här kan du läsa mer om vilka projekt och verksamheter som vi har valt att stödja.

Grunden for JVAB

Vår maskinpark

  • Egna grävmaskiner och bilar.
  • Övriga anläggningsmaskiner.
  • Egna kontor, bodar och containers.
  • Hydraulisk rörspräckningsutrustning för ledningsrenovering.
  • Licens och utrustning för svetsningsarbeten av PE-ledningar.
  • Egen rörinspektionsbuss för inspektion och provtryckning av ledningar.