Rörinspektion

PROVTRYCKNING OCH LEDNINGSINSPEKTION

Vi vill inte följa utvecklingen, utan vi vill vara med i tätstriden! Då vi är en av Sveriges största entreprenörer inom VA så föll det sig naturligt för oss att investera i utrustning för provtryckning och filmutrustning för ledningsinspektion av ledningar och avloppsrör.

Vår inspektionsbuss är utrustad för att filma alla typer av rör och dimensioner av markförlagda ledningar såväl som rörstammar och serviser i fastigheter. Vi har den senaste utrustningen för att uppfylla kraven på en väl utförd och dokumenterad inspektion enligt gällande branschregler.

En annan del av verksamheten är täthetsprovning av vattenledningar och självfallsledningar. Vi kan erbjuda olika kostnadseffektiva helhetslösningar beroende på ledningarnas kondition och status.

Ackrediteringsmärke 8022 FärgProvtryckning med övertryck med gas är i enlighet med kraven i AFS 2006:8 ackrediterad som kontrollorgan typ C enligt standarden 17020:2012. Ackrediteringsnummer 8022. Kontrollorgan är SWEDAC.  Intyg ackrediteringen för provtryckning med gas. (pdf)

Vill du veta mer om denna tjänst eller
göra en beställning, ring eller maila:

sammi.strandberg@jvab.se, PC/Kvalitets- och tekniskt ansvarig: 070-288 30 80

peter.fasth@jvab.se, Auktoriserad Rörinspektör: 070-653 49 06.

Avtalsvillkor

Intyg Auktoriserad rörinspektör