Referenser

Vår geografiska marknad är Storstockholm där våra kunder är professionella beställare inom offentlig sektor samt inom privata näringslivet.

För att möta våra kunders höga krav på leveranssäkerhet och slutprodukt utvecklar vi ständigt våra arbetsprocesser. Sedan 2013 utför vi kundundersökningar (NKI) som ligger till underlag för våra ständiga förbättringar. I vår senaste undersökning från hösten 2015 landade NKI på 4,24 mot 3,87 år 2013.

Kunduttalande

”Vi har anlitat JVAB vid flera större anläggningsarbeten sedan 2011, inte minst i samband med byggandet av Barkarbystaden. Vi är mycket nöjda med samarbetet med JVABs engagerade och kompetenta personal. En stor fördel är också att de alltid är lyhörda och öppna för diskussion.”
Arvid Illerström, projektledare Järfälla Kommun